Personakt Antavla

Johannes Caroli Bröms

Kyrkoherde i Tuna. Blev 79 år.

Far:Carolus Henrici Bröms (1515 - 1600)
Mor:Helga (1525 - 1561)

Född:1554-03-12 Tuna Stöde (Y). [1]
Död:1633-05-09 Tuna Stöde (Y). [1]

Barn med Malin Hansdotter (- >1652)

Barn:
Helena Bröms
Malin Bröms
Carolus Johannis Bröms (- 1655?)
Samuel Bröms

Noteringar

Johannes (Hans) Caroli Bröms (1601-1633), f. 12 mars 1554,
företrädarens son. Var kapellan här i Tuna 1590, då kon. Johan beviljade
honom frihet för ett litet hemman i Änge. Underskref även såsom kapellan
Upsala mötes beslut 1593. Socknens tiondelängd för 1601, undertecknar
han: »Johannes Caroli nu nyligen pastor blifven». Genom hertig Carls
bref 3 mars 1595 hade han till föda och uppehälle fått ett årligt anslag
om 4 t:r af kyrktionden och uppbar dem ock som khde efter sitt tillträde
till pastoratet. I kon. Gustaf II Adolfs bref 24 nov. 1612 heter det: »denne
brefvisare herr Hans Caroli, kyrkeherde i Tuna och Medelpad hafver her på
herredagen [i Sthm] oss besökt och ödmjukeligen bedit få desse 4 t:r spann-mål,
som han tilförende hafver varit van att bekomma af kyrkjoherberget».
Han fick dem och 6 t:r därtill »efter han hafver större gästning, än andre
af dem, som draga till eller komme ifrån Jempteland». Denna tillök-ning
synes han ej hafva ordentligen utfått och förmodligen gjort kon.
Gustaf Adolf uppmärksam härpå, då denne var på genomresa i Hernösand
1 mars 1614, ty samma dag har konungen därifrån utfärdat befallning till
fogden Karl Olufsson »att låta de tvänne prestmännen Peder Johannis,
kyrkoherde i Njura och Hans Caroli, kyrkoherde i Tuna behålla det weder-lagh
wi dem genom vårt underskrefne bref vndt och bebrefwet hafver».
Äfven skattegården Runswik, som tillfallit honom såsom arf, fick han genom
kgl. bref 13 aug. 1616 fri från utlagor till behaglig tid. Åtminstone från år
1611 var han landsprost i Medelpad och uppbär ännu 1629 sina 17 t:r
prostetunnskorn. Han afled 9 maj 1633, efterlämnande änka och barn,
däribland flere gifta döttrar. Mågarna anförde klagomål öfver fördelningen
af arfvet efter honom. (Udpr. 3/2 1637.)
Källa: Herdaminnen av Leonard Bygden


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1554 Födelse 1554-03-12 Tuna Stöde (Y) [1]
1555 1 år Brodern Henricus Bröms föds 1555-07-25 Tuna (Y) [1]
1557 2 år Systern Catharina Bröms föds 1557-02-16 Tuna (Y) [1]
1558 4 år Systern Elin Bröms föds 1558-06-11 Tuna (Y) [1]
1561 7 år Modern Helga dör 1561-03-22 Gävle (X) [1]
1563 Halvbrodern Petrus Bröms dör 1563 Tuna (Y) [1]
1563 9 år Halvbrodern Petrus Bröms föds 1563-05-27 Tuna (Y) [1]
1564 10 år Halvsystern Magdalena Bröms föds 1564-12-12 Tuna (Y) [1]
1566 12 år Halvsystern Elisabeth Bröms föds 1566-11-27 Tuna (Y) [1]
1569 14 år Halvbrodern Elias Bröms föds 1569-02-11 Tuna (Y) [1]
1571 17 år Halvbrodern Stig Bröms föds 1571-04-17 Tuna (Y) [1]
1573 19 år Halvbrodern Isac Bröms föds 1573-06-20 Tuna (Y) [1]
1575 20 år Systern Margareta Bröms dör 1575-03-10 Tuna (Y) [1]
1576 22 år Halvbrodern Petrus Bröms föds 1576-10-05 Tuna (Y) [1]
1579 25 år Halvbrodern Ericus Bröms föds 1579-04-04 Tuna (Y) [1]
1582 27 år Halvsystern Margareta Bröms föds 1582-01-08 Tuna (Y) [1]
1597 Halvsystern Magdalena Bröms dör 1597-12 Gävle (X) [1]
1600 46 år Fadern Carolus Henrici Bröms dör 1600-04-02 Tuna Stöde (Y) [1]
1633 79 år Död 1633-05-09 Tuna Stöde (Y) [1]

Källor

[1]Tuna Herdaminne