Personakt Antavla

Edvard Martin af Edholm

Generaldirektör. Blev 82 år.

Far:Erik af Edholm (1777 - 1856)
Mor:Sara Fredrika Isaksdotter Hülphers (1790 - 1867)

Född:1831-07-19 Hovförsamlingen (AB). [1]Döpt:1831-08-02
Död:1913-12-22 Engelbrekt fs, (C). [2]
Begravd:1913-12-28 Norra begravningsplatsen Stockholm (AB). [3]

Äktenskap med Lovisa Christina Charlotta (Lotten) von Heijne (1839 - 1930)

Vigsel:1867-10-26 Hovförsamlingen (AB). [3]

Barn:
Louise Josefina Charlotta Edholm (1868 - 1956)
Georg Erik Edvard Edholm (1870 - 1870)
Edvard Georg af Edholm (1872 - 1951)
Erik Edholm (1874 - 1956)

Noteringar

Foto finns hos MB

Student i Uppsala 1850, med. fil. exam. 1852, underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i
Stockholm 1854, biträdande läkare vid Tullgarns slott hösten 1855, med. kand. exam. i Uppsala
1856, pensionär i fältläkarekåren 1857, biträdande läkare å skruvlinjeskeppet Stockholm 1857,
e. bataljonsläkare vid 2. livgardet 1858, med. lic. exam. i Uppsala 1859, disp. för med.
dioktorsgraden 1859, erhöll med. doktorsdiplom 1859, amanuens vid serafimerlasarettets
kirurgiska avdelning 1859-1860, kir. mag. 1860, tf läkare vid högre artilleriläroverket å Marieberg
och tjänstgjorde även under tiden enligt förordnanden såsom e. läkare vid sappörkompaniet
1859-1860 och 1861, tf sjukhusläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1860, ledamot av
svenska läkarsällskapet 1860, amanuens i dåvarande sundhetskollegium 1860, sjukhusläkare
vid nämnda garnisonssjukhus 1860, erhöll resestipendium för militärläkare 1862, företog med
anledning därav en studieresa till Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, England, Belgien och
Holland 1862-1863, ledamot av Société médicale allemande i Paris 1862, återinträdde vid
hemkomsten i tjänstgöring vid allmänna garnisonssjukhuset och tjänstgjorde där till utgången av
år 1863, ledde där tvenne undervisningskurser med sjukvårdssoldater sommaren och hösten
1863, 2. bataljonsläkare vid Svea livgarde 1863, huvudredaktör för tidskriften Hygien
1863-1871, avreste enligt generalorder av 1864 till dansk-tyska kriget, kvarstannade där något
över två månader, dels vid krigsteatern Dybböl och Als, dels vid de olika linjernas sjukhus och
tjänstgjorde större delen av nämnda tid vid Augustenborgs fältlasarett i första linjen, vice
ombudsman i sundhetskollegium 1864, adjungerad ledamot av nyssn. kollegium med
föredragning av den militära rotelns ärenden 1864, RDDO 1864, 1. bataljonsläkare vid livgardet
till häst 1864, sekreterare hos svenska läkarsällskapet 1864-1873, fattigläkare i Klara församl. i
Stockholm sommaren 1865, sekreterare i den svensk-norsk-danska farmakopékommittén 1865,
tjänstgjorde såsom läkare hos änkedrottning Josefina sommaren 1866, tjänstg. livmedikus hos
konung Carl XV 1866, åtföljde i denna egenskap konungen och drottningen under flera resor
inom landet 1867 och till Norge 1868 samt till slottet Bernsdorff i Danmark och Muskau i
preussiska Lausitz 1869, RVO 1867, RNS:tOO1868, ledamot av kommittén för utarbetandet av
en ny edition av Pharmacopoca militaris 1870, avreste på sundhetskollegii förordnande till
tysk-franska krigsskådeplatsen för att därst. inhämta upplysningar ang. hälsovård 1870, OffTMO
1870, erhöll transp till 1. bataljonsläkartjänsten vid fortifikationens pontoniärbataljon 1871,
regementsläkare vid livreg:ts dragonkår 1871, erhöll efter drottning Lovisas frånfälle en med
briljanterad krona försedd guldmedalj med drottningens bild, att i blått band å bröstet bäras
1871, adjungerad ledamot av sundhetskollegium 1871, förordnades att tills vidare bestrida ett
ledigt medicinalrådsämbete 1872, åtföljde konung Carl XV på konungens resa till Aachen
sommaren 1872, RNO 1872, LKrVA 1872, ledamot av nämnden för världsutställningen i Wien
1872, ledamot av fältförvaltningskommittén, medicinalråd i sundhetskollegium 1874,
överfältläkare vid armén 1874, ordförande i svenska läkarsällskapet arbetsåret 1874-1875, tog
initiaativet till bildandet av svenska militärläkarföreningen 1875, anbefalldes att utarbeta förslag
till sjukhus vid Karlsborgs fästning 1875, ledamot av komittén för internationella utställningen
och kongressen i Bryssel 1875, ledamot av trängkommittén 1875, ledamot av kommittén för
utställninggen i Filadelfia 1875, ordförande i nyssn. militärläkarförenings centralkommitté 1876,
redaktör för Tidskrift för militär hälsovård, utgiven av svenska militärläkarföreningen 1876, erhöll
erinringsmedalj för deltagande i 1864 års danska krig 1876, ordförande i kommittén för
ordnandet av den militära hälsovården 1876, förordnades till direktor för militärläkarskursen och
lärare vid kursen i militär hälsovårdslära 1876-1894, överfältläkare vid Stockholms garnison
1877, ledamot av direktionen över veterinärinstitutet i Stockholm 1878, IIL av La Socièté
francaise d'Hygiéne 1882, RRS:tSt02kl 1882, IILÖS i Karlskrona 1882, KVO1kl 1882,
RCXIII:sO 1884, besökte enligt offentligt uppdrag Finland och Ryssland för militärhygieniska
undersökningar 1885, ledamot av kommittén för utarbetandet av förslag till nytt reglemente för
sjukvård i fält 1886, IIL av militärmedicinska sällskapet i Kristiania 1887, KNS:t001kl 1895,
avsked från medicinalrådsämbetet och överfältläkarbefattningen vid armén 1895,
generaldirektörs n.h.o.v. 1895, avsked från överfältläkarbefattningen vid garnisonssjukhuset
1898.
Har idkat en omfattande medicinsk författerverksamhet. Ägde del i huset nr 47 vid
Drottninggatan i Stockholm och egendomen Frescati.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1831 Födelse 1831-07-19 Hovförsamlingen (AB) [1]
1839 7 år Makan Lovisa Christina Charlotta (Lotten) von Heijne föds 1839-04-18 Örebro (T) [2]
1853 22 år Brodern Esbjörn Oskar Edholm dör 1853-11-14 [3]
1856 24 år Fadern Erik af Edholm dör 1856-05-29 Hovförsamlingen (AB) [3]
1867 36 år Vigsel Lovisa Christina Charlotta (Lotten) von Heijne 1867-10-26 Hovförsamlingen (AB) [3]
1867 36 år Modern Sara Fredrika Isaksdotter Hülphers dör 1867-10-29 Hovförsamlingen (AB) [3]
1868 37 år Dottern Louise Josefina Charlotta Edholm föds 1868-08-13 Sveden vid Ulriksdal, (AB) [3]
1870 38 år Sonen Georg Erik Edvard Edholm föds 1870-05-07 Stockholm (AB) [3]
1870 38 år Sonen Georg Erik Edvard Edholm dör 1870-05-13 Stockholm (AB) [3]
1872 40 år Systern Agnes Wilhelmina (Minna) Magdalena Edholm dör 1872-02-19 Stockholm (AB) [3]
1872 40 år Sonen Edvard Georg af Edholm föds 1872-02-29 Stockholm (AB) [3]
1874 42 år Sonen Erik Edholm föds 1874-03-02 Hovförsamlingen (AB) [3]
1876 44 år Brodern Ernst Fredrik Edholm dör 1876-03-11 Uppsala (C) [3]
1897 65 år Brodern Erik Wilhelm af Edholm dör 1897-03-31 Hovförsamlingen (AB) [3]
1913 82 år Död 1913-12-22 Engelbrekt fs, (C) [2]
1913 Begravning 1913-12-28 Norra begravningsplatsen Stockholm (AB) [3]

Källor

[1][Stockholm] Hovförsamlingen, CB:1, Dop, 1819 - 1860
  
[2]SVDB 1901-2009
  
[3]Martin Bergman